ford cosmetics

Hiển thị tất cả 20 kết quả

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TC cho tóc yếu và hư tổn

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TN cho tóc thường

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TH cho tóc khỏe

 • Thuốc dập tóc uốn Ford Silhouest Perm Neutraliser L2

 • Thuốc dập tóc duỗi Ford Silhouest Perm Neutraliser C2

 • Thuốc uốn/duỗi Ford Silhouest Perm NP cho tóc hư tổn

 • Thuốc uốn/duỗi Ford Silhouest Perm HP cho tóc khỏe và kháng thuốc

 • Ford Seasontrip Miami Treatment – Dấp hấp phục hồi, bảo vệ tóc màu siêu mát lạnh

 • Ford Seasontrip Miami Shampoo – Dầu gội phục hồi, bảo vệ tóc màu siêu mát lạnh

 • Ford CV Washing Treatment – Dầu hấp dưỡng ẩm, phục hồi cho tóc hư tổn

 • Ford CV Washing Shampoo – Dầu gội dưỡng ẩm, phụ hồi cho tóc hư tổn

 • Ford Lucci Curly Whip – Bọt dưỡng tạo kiểu làm phồng, giữ nếp cho tóc xoăn

 • Ford Lucci Sleeky Cream – Kem dưỡng làm mượt, giữ nếp nhẹ cho tóc

 • Ford Lucci Bounsil Cream – Kem dưỡng làm phồng, tạo lọn xoăn cho tóc

 • Ford Lucci Fluffy Latte – Bọt dưỡng tạo kiểu nhẹ, mềm cho tóc khô và hư tổn

 • Ford Lucci Meltiful Pack – Dầu hấp bảo vệ, phục hồi tóc hư tổn

 • Ford Lucci Meltiful Wash – Dầu gội dưỡng ẩm phục hồi cho tóc hư tổn

 • Ford Lucci Chiffon Milk – Xả khô dưỡng tóc phục hồi, làm mềm tóc

 • Ford Lucci Melty Syrup – Tinh dầu dưỡng phục hồi, mềm mượt tóc

 • Ford Lucci Meltiful Water – Xịt dưỡng bảo vệ nhiệt, phục hồi tóc hư tổn

Verified by MonsterInsights