thương hiệu ford cosmetics

Showing 1–12 of 20 results

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TC cho tóc yếu và hư tổn

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TN cho tóc thường

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TH cho tóc khỏe

 • Thuốc dập tóc uốn Ford Silhouest Perm Neutraliser L2

 • Thuốc dập tóc duỗi Ford Silhouest Perm Neutraliser C2

 • Thuốc uốn/duỗi Ford Silhouest Perm NP cho tóc hư tổn

 • Thuốc uốn/duỗi Ford Silhouest Perm HP cho tóc khỏe và kháng thuốc

 • Ford Seasontrip Miami Treatment – Dấp hấp phục hồi, bảo vệ tóc màu siêu mát lạnh

 • Ford Seasontrip Miami Shampoo – Dầu gội phục hồi, bảo vệ tóc màu siêu mát lạnh

 • Ford CV Washing Treatment – Dầu hấp dưỡng ẩm, phục hồi cho tóc hư tổn

 • Ford CV Washing Shampoo – Dầu gội dưỡng ẩm, phụ hồi cho tóc hư tổn

 • Ford Lucci Curly Whip – Bọt dưỡng tạo kiểu làm phồng, giữ nếp cho tóc xoăn