sản phẩm tạo kiểu

Showing all 5 results

  • Nashi Style Shine Wax – Sáp cứng tạo kiểu cho tóc                   

  • Nashi Style Fiber- Sáp cứng tạo kiểu hương nước hoa

  • Nashi Style Curly – Kem dưỡng tạo nếp cho tóc xoăn

  • Nashi Style Eco Hair Spray – Gôm xịt giữ nếp, làm phồng cho tóc

  • Nashi Style Hair Spray – Gôm xịt cứng tạo kiểu cho tóc