gôm xịt

Showing all 2 results

  • Nashi Style Eco Hair Spray – Gôm xịt giữ nếp, làm phồng cho tóc

  • Nashi Style Hair Spray – Gôm xịt cứng tạo kiểu cho tóc