ford lucci

Hiển thị tất cả 9 kết quả

  • Ford Lucci Curly Whip – Bọt dưỡng tạo kiểu làm phồng, giữ nếp cho tóc xoăn

  • Ford Lucci Sleeky Cream – Kem dưỡng làm mượt, giữ nếp nhẹ cho tóc

  • Ford Lucci Bounsil Cream – Kem dưỡng làm phồng, tạo lọn xoăn cho tóc

  • Ford Lucci Fluffy Latte – Bọt dưỡng tạo kiểu nhẹ, mềm cho tóc khô và hư tổn

  • Ford Lucci Meltiful Pack – Dầu hấp bảo vệ, phục hồi tóc hư tổn

  • Ford Lucci Meltiful Wash – Dầu gội dưỡng ẩm phục hồi cho tóc hư tổn

  • Ford Lucci Chiffon Milk – Xả khô dưỡng tóc phục hồi, làm mềm tóc

  • Ford Lucci Melty Syrup – Tinh dầu dưỡng phục hồi, mềm mượt tóc

  • Ford Lucci Meltiful Water – Xịt dưỡng bảo vệ nhiệt, phục hồi tóc hư tổn

Verified by MonsterInsights