dầu hấp phục hồi

Showing all 3 results

  • Argané Conditioner – Dầu xả phục hồi tinh dầu Argan

  • Keratiné Conditioner – Dầu xả tái tạo cấu trúc tóc hư tổn

  • Nutrié Conditioner – Dầu xả dưỡng ẩm phục hồi tóc qua hóa chất