dầu gội giữ màu

Showing all 3 results

  • Ritual Blonde Shampoo – Dầu Gội Làm Bóng Sáng Tóc Tẩy, Nhuộm Thời Trang

  • Color Star Shampoo – Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm

  • Coloré Shampoo – Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm