Color star

Showing all 3 results

  • Color Star Serum – Tinh dầu giữ màu cho tóc nhuộm

  • Color Star Mask – Mặt nạ hấp giữ màu cho tóc nhuộm

  • Color Star Shampoo – Dầu gội giữ màu cho tóc nhuộm