Sản Phẩm Tạo Kiểu

Showing all 12 results

 • Ford Lucci Curly Whip – Bọt dưỡng tạo kiểu làm phồng, giữ nếp cho tóc xoăn

 • Ford Lucci Sleeky Cream – Kem dưỡng làm mượt, giữ nếp nhẹ cho tóc

 • Ford Lucci Bounsil Cream – Kem dưỡng làm phồng, tạo lọn xoăn cho tóc

 • Ford Lucci Fluffy Latte – Bọt dưỡng tạo kiểu nhẹ, mềm cho tóc khô và hư tổn

 • Sáp tạo kiểu cứng Dark Wax

 • Gôm xịt tạo kiểu cứng Massive

 • Gôm xịt tạo kiểu siêu cứng Massive

 • Nashi Style Shine Wax – Sáp cứng tạo kiểu cho tóc                   

 • Nashi Style Fiber- Sáp cứng tạo kiểu hương nước hoa

 • Nashi Style Curly – Kem dưỡng tạo nếp cho tóc xoăn

 • Nashi Style Eco Hair Spray – Gôm xịt giữ nếp, làm phồng cho tóc

 • Nashi Style Hair Spray – Gôm xịt cứng tạo kiểu cho tóc