Sản phẩm Hóa Chất

Showing 1–12 of 28 results

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TC cho tóc yếu và hư tổn

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TN cho tóc thường

 • Thuốc uốn Ford Dresscoat Merirea 1TH cho tóc khỏe

 • Thuốc dập tóc uốn Ford Silhouest Perm Neutraliser L2

 • Thuốc dập tóc duỗi Ford Silhouest Perm Neutraliser C2

 • Thuốc uốn/duỗi Ford Silhouest Perm NP cho tóc hư tổn

 • Thuốc uốn/duỗi Ford Silhouest Perm HP cho tóc khỏe và kháng thuốc

 • Kem rửa màu nhuộm Tricol Remover

 • Therapy Sliver Shampoo – Dầu Gội Tím Khử Vàng

 • Màu nhuộm Miya Potionet (16 Color) trực tiếp, ánh sắc cao

 • Miya Waterase – Bột tẩy nâng sáng

 • Miya Tone Controller – Dung môi kiểm soát thời gian, loại bỏ ánh sắc