Tinh chất/Sữa dưỡng

Showing all 4 results

  • LANLAY Plenary Milk – Sữa dưỡng cấp ẩm cho da

  • LANLAY Plenary Toning Lotion – Nước dưỡng khóa ẩm, bảo vệ da hữu cơ

  • SQ ESSENCE – Tinh chất phục hồi da

  • LIFTICS Skin Booster – Tinh chất dẫn giúp tăng cường hoạt động bề mặt