mặt nạ tóc

Showing all 4 results

  • Miya Hinu Mask – Mặt nạ tóc làm sạch, giảm tiết bã nhờn

  • Miya Tatahi Mask – Mặt nạ tóc làm dịu và phục hồi kết cấu

  • Argan Star Mask – Mặt nạ hấp phục hồi Argan

  • Miya Haki Treatment – Mặt nạ hấp detox thải độc cho tóc