Kháng sinh cho tóc - Reconnector

Công nghệ siêu liên kết mới giúp bảo vệ chiều sâu cho cấu trúc tóc sau dịch vụ hóa chất với thành phần X-HP, Vitamin C và Provitamin B5

17/07/2017
bình luận

Kháng sinh cho tóc - Reconnector

Tags Biosky

Đánh Giá

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.

Bình Luận