Hair Color Remover - Bóc Màu

Sản phẩm có khả năng khử màu, bóc những hạt màu khó ra khỏi nền tóc đen, đỏ, tím, rêu, màu kim loại, phủ bóng ...

17/07/2017
bình luận

Hair Color Remover - Bóc Màu

Tags

Đánh Giá

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.

Bình Luận