29/08/2016
bình luận
1246

Vận chuyển & giao nhận

Đơn hàng nhở dưới 10 triệu : chúng tôi sẽ gửi sản phẩm thông qua dịch vụ gửi hàng có bảo dảm của bưu điện. Chi phí phát sinh việc gửi hàng sẽ do khách hàng trả và được thông báo trước đến khách mua hàng theo quy định tính phí vận chuyển của thienanco.vn ( xem tại đây) 

Số lượng sản phẩm lớn trên 10 triệu : chúng tôi sẽ thống nhất với khách hàng về phương thức giao hàng và chi phí vận chuyển. 

Tags

Bình Luận