29/08/2016
bình luận
1042

Quy định sử dụng

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của thienanco.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của thienanco.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do thienanco.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của thienanco.vn.

Tags

Bình Luận